Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties. We werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening en we zijn aangesloten bij de Geschillen commissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Lees hier wat voor stappen je kan ondernemen voor het indienen van een klacht.

Als je ontevreden bent over een van onze trainers of coaches, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan vragen we je nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus, behandelen we enkel vertrouwelijk en waar wenselijk zoeken we samen met jou naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of op locatie) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak door te bellen naar: 06 22 11 4059 of te mailen naar rommy@sense-aandachttraining.nl.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Je kunt je brief met klacht zenden ter attentie van drs. R.A. Hutting van Sense Aandachttraining, Barkmolenstraat 64, 9723 DJ in Groningen of per mail naar rommy@sense-aandachttraining.nl.

Termijn indienen klacht
Eventuele klachten over de door Sense geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en onderbouwd aan Sense kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hiervan word je geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Let wel: het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: Sense Aandachttraining zal je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met jou en eventuele andere betrokkenen contact opnemen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Ons doel is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan informeren we je over de reden hiervan en houden we je verder op de hoogte van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Onafhankelijke klachtencommissie
Als de klachtenprocedure van Sense Aandachttraining niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVPA. Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties proberen wij binnen 4 weken af te handelen.

Vertrouwelijkheid
Alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.